Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna

Kerti og spil (kertiogspil.is) og Græni Unginn (graeniunginn.is) er rekið af fyrirtækinu Aftur-nýtt ehf KT:6009180870

 

Okkur er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem við meðhöndlum. Í persónuverndar stefnu okkar kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Markmið okkar er að starfsmenn, viðskiptavinir og aðrir einstaklingar, eins og við á hverju sinni, séu upplýstir um hvernig við söfnum og vinnum með persónuupplýsingar.

Ábyrgð

Aftur-nýtt ehf KT:6009180870 hér eftir nefnt Aftur nýtt, Kerti og spil, Græni Unginn Við eða Söluaðili, vinnur eða meðhöndlar persónuupplýsingar sem við söfnum sem söluaðilli. Við erum staðsett í Víðilundi 16, 600 Akureyri og erum ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru okkur. Hægt er senda skriflega fyrirspurn til okkar um meðferð persónuupplýsinga á netfangið afturnytt@afturnytt.is

Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga 

Við söfnum upplýsingum um starfsmenn, viðskiptavini og byrgja sem okkur er skylt að varðveita í samræmi við lög, reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna. 

Við söfnum persónupplýsingum um viðskiptavini okkar í eftirfarandi tilgangi: 

  • Til að veita þeim aðgang að vörum og þjónustu í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. 
  • Til að tryggja að þjónusta sé löguð að þeirra þörfum.
  • Til að miðla til þeirra upplýsingum í markaðslegum tilgangi. 

Við söfnum einungis upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita ráðgjöf eða þjónustu hverju sinni. Kjósi viðskiptavinur að veita ekki persónuupplýsingar er möguleiki á að við getum ekki útvegað viðkomandi aðila vörur eða veitt þjónustu.  

Miðlun persónuupplýsinga 

Við munum aldrei nýta persónuupplýsingar þínar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir.  Við geymum aldrei persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt þykir í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. 

Við munum aldrei miðla persónuupplýsingum þínum til þriðja aðila nema með fengnu samþykki eða í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. Við áskiljum okkur þó þann rétt til að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki á okkar vegum, og þá í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita viðskiptavinum þjónustu eða vöru sem viðskiptavinur hefur gert samkomulag um. Við afhendum vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að ná framangreindum tilgangi. 

Í þeim tilfellum þegar þriðji aðili (vinnsluaðili) fær aðgang að persónuupplýsingum, tryggjum við trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni. Við leigjum aldrei eða seljum persónulegar upplýsingar um viðskiptavini.

Öryggi gagna 

Við leggjum mikla áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta. Við tryggjum að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja mesta öryggi gagna hverju sinni. 

Persónuverndarstefna okkar er endurskoðuð reglulega og er stefna okkar að vera eins skýr og berorð um hvernig við söfnum persónuupplýsingum og í hvaða tilgangi upplýsingarnar eru notaðar. Við áskiljum okkur rétt til þess að breyta persónuverndarstefnunni hvenær sem er, án fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennnd með útgáfudegi.

Persónuverndarstefnu okkar má finna á heimasíðu okkar www.kertiogspil.is.

Allar fyrirspurnir um meðhöndlun persónuupplýsinga og persónuverndarstefnu okkar skal senda okkur í tölvupósti á afturnytt@afturnytt.is

Persónuverndarstefna samþykkt 19.02.2019